ΔΙΑΡΡΗΞΕΙΣ ΘΥΡΙΔΩΝ

Η εταιρεία μας, χάρη στην τεχνογνωσία και τον υπερσυγχρονο εξοπλισμό που διαθέτει, είναι σε θέση να διαρρήξει με τις πιο σύγχρονες μεθόδους όλους τους τύπους θυρίδων. Οι διαρρήξεις γίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην προκαλέιται ζημιά στο πορτάκι της θυρίδας. 

Η εταιρεία μας, ως ο αποκλειστικός συντηρητής των τραπεζών Eurobank Ergasias Α.Ε. και της Τράπεζας Πειραιώς είναι ίσως η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που μπορεί να ανοίγει όλους τους τύπους θυρίδων με τους πιο υπερσύγχρονους τρόπους και χωρίς την παραμικρή ζημία.