ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΥΡΙΔΩΝ

Η εταιρεία μας, χάρη στην 40χρονη παρουσιαση της στο χώρο, και την εξειδίκευση στον τομέα της ασφάλειας, είναι σε θέση να τοποετήσει και να μεταφέρει με απόλυτη ασφάλεια, με πλήρη τεχνογνωσία, και με υπερσύχρονα μηχανήματα οποιδήποτε τύπο θυρίδων μας ζητηθεί.

Μια ματιά στα σημαντικότερα έργα που έχουμε αναλάβει θα είναι ιδιαίτερα πειστική.